KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowicki, Grzegorz ((1935-2009).)

    Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w rodzinach wiejskich / / Grzegorz Nowicki.
    Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW, 2004. 182, [1] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-89914-00-X


Dzieci
Dzieci w środowisku wiejskim
Młodzież w środowisku wiejskim

   
WF.8001        UKD: 612.6:572.087:316.346.3]-053.2(438-22)"1989/..."