KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Słowik-Gabryelska, Anna.

    Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów studiów zawodowych kierunek zdrowie publiczne / / Anna Słowik-Gabryelska.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. 147 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7241-490-4


Alkoholizm
Narkomania
Nikotynizm

   
Z.105981   
WM.8040   
WM.11125   
WF.7867   
WF.8019        UKD: 613.81+613.83+613.84](075.8)