KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej / / pod red. Wojciecha Sokoła i Marka Żmigrodzkiego. Wyd. 2 uzup. i posz.

    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. 389 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-227-2837-6


Partie polityczne
Partie polityczne

   
H.17929        UKD: 329.001:329]"19/20"(075.8)