KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Nasz Papież : kronika pontyfikatu w 27 zeszytach / [red. Grzegorz Polak]
    Warszawa "Agora" [2006?] 27 z. + 1 z. fot. 29 cm.
   
Cykl zawiera 27 zeszytów i jeden dodatkowy. -    
Brak z. 16.

    ISBN

   
Z.107657        UKD: 262.13"1965/..." Jan Paweł II, papież