KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Model doskonalenia zawodowego psychologów / / red. Roman Ossowski, Elżbieta Kasprzak.
    Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. 152 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7096-608-X


Psycholodzy

   
Z.108411   
Pd.18212   
Pd.18213        UKD: 372.815.99:615.851:159.923](061)