KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Łubnicki, Narcyz ((1904-1988).)

    Teoria poznania materializmu dialektycznego : próba usystematyzowania i rozbioru = The theory of knowledge of dialectic-materialism : trial of systematization and analysis / / Narcyz Łubnicki.
    Lublin : nakł. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej z zasiłku Prezydium Rady Ministrów, 1946. S. 122-186, [2] ; 26 cm.
   
Nadb.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. 1, nr 2 (1946).    
Opis wg nagł. i okł.


Materializm dialektyczny
Teoria poznania
Materializm dialektyczny.
Teoria poznania