KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sędek, Grzegorz.

    Bezradność intelektualna w szkole / / Grzegorz Sędek.
    Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Psychologii, 1995. 184 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-85459-22-7


Motywacja w edukacji.
Niepowodzenie szkolne
Trudności w uczeniu się.

   
Pd.9569   
Pd.9570        UKD: 37.015.3:[159.95:37.041:159.922]-053.6