KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Antropologia kultury - antropologia literatury / pod red nauk. Ewy Kosowskiej przy współudziale Eugeniusza Jaworskiego.
    Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2005. - 163 s. ; 23 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2361)
   
Ind. Rez. Summ.

    ISBN 83-226-1493-4

   
H.15168   
Z.106872        UKD: 82(091):316.7