KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polityka obronna i siły zbrojne Polski w latach "zimnej wojny" 1945-1989 : dokumenty.T. 4 / / red. nauk.: Zygmunt Kozak, Wiesław Wróblewski ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Instytut Politologii i Europeistyki.
    Szczecin : Print Group, 2006. VII, 495, [2] s. ; 26 cm.
   
Tom pierwszy pod tyt.: "Międzynarodowe uwarunkowania "zimnej wojny".

    ISBN 83-60065-38-1     ISBN 978-83-60065-38-9

   
H.15510   
WM.6276   
WM.6277   
WM.6278   
WM.6279   
WM.6280   
Z.107670   
Z.107669   
H.15511   
H.18802        UKD: 327.56/.57:355.02](438)"1945/1989"(093)