KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Habrat, Anna.

    Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego / / Anna Habrat.
    Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. 125 s. : il. ; 20 cm.
    ISBN 978-83-7338-227-5

   
Z.107694        UKD: 1(438)"18/19"Petrażycki L.:17:316