KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szluz, Beata.

    Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie / / Beata Szluz.
    Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. 255 s. : il. ; 20 cm.
    ISBN 978-83-7338-217-6

   
Z.107696        UKD: 304:364.4-056.34/.36-053.2](438)"1989/..."