KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kitowicz, Jędrzej ((1728-1804).)

    Pamiętniki ks. A. Kitowicza.T. 1 / / wyd. nowe przejrzane i uporządkowane przez Władysława Zawadzkiego.
    Lwów : Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1882 XIX, [1], 296 s. ; 19 cm.
    (Biblioteka Polska ; t. 29)
    (Biblioteka Polska - Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta t. 29)
   
Rzecz ukazała się w formie broszurowanej i w oprawie.

   
H.17772        UKD: 821.162.1-94:94(438)]"17"(093.3)