KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowakowska, Iwona Katarzyna ((1966-). )

    Przemiany ewangelijnego słownictwa cerkiewnosłowiańskiego : rzeczownik w staroruskim Ewangeliarzu ławryszewskim / / Iwona Katarzyna Nowakowska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
    Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2000. 189 s. ; 24 cm.
    (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ISSN 0208-497X ; t. 36, z. 1)
    (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego - Towarzystwo Naukowe w Toruniu ISSN 0208-497X t. 36, z. 1)
    ISBN 83-87639-43-5

   
Z.100066   
P.20452        UKD: 811.163.1'373'367.6