KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szulc, Aleksander ((1924-2012).)

    Odmiany narodowe języka niemieckiego : geneza - rozwój - perspektywy / / Aleksander Szulc ; Polska Akademia Umiejętności.
    Kraków : nakł. PAU, 1999. 275 s. ; 24 cm.
    (Rozprawy Wydziału Filologicznego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 70)
    (Rozprawy Wydziału Filologicznego - Polska Akademia Umiejętności t. 70)
    ISBN 83-86956-43-7


Język niemiecki
Język niemiecki
Język niemiecki

   
W.202998   
W.202999        UKD: 811.112.2'282+811.112.2'06