KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Edukacja jutra : XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tommorow [i.e. tomorrow].T. 1 / / red. nauk. Kazimierz Denek, Wojciech Starościak, Krystyna Zatoń ; [tł. na jęz. ang. Bogusław Setkowicz, Stanisław Czyż, tł. na jęz. niem. Małgorzata Gorlewska].
    Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo, 2006. 350 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7374-042-2     ISBN


Edukacja
Nauczanie

   
Z.107739        UKD: 371.3:373(438)"1989/..."(061)