KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Finanse przedsiębiorstwa : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / / red. nauk. Piotr Karpuś.
    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. 386 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-227-2558-2


Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa

   
E.70560   
T.9874   
TM.8446   
TM.9538   
GW.5488   
GW.5489   
S.95174   
S.95175        UKD: 658.14/.17(438)"1990/..."