KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku / / red. nauk. Adrian Gleń, Irena Jokiel ; Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej.
    Opole : UO, 2006. 267 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-86881-45-3     ISBN


Doświadczenie religijne
Literatura

   
Z.107734        UKD: 821.162.1(091)"19"