KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kobiety, mężczyźni i płeć : debata w toku : praca zbiorowa / / pod red. Mary Roth Walsh ; przedm. i oprac. nauk. wyd. pol. Anna Titkow ; [przekł. Paweł Cichawa].
    Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2003. XI, [1], 598, [2] s. ; 26 cm.
    (Gender)
    (Gender - Polska Akademia Nauk)
   
Na okł.: podstawowe pytania, strategie władzy i wpływów, seksualność, przemoc, wiedza i uczenie się, miejsce pracy, psychoterapia, zmiana społeczna.

    ISBN 83-7388-020-8


Kobiety
Mężczyźni
Różnica płci (psychologia).
Tożsamość płciowa.

   
H.15245        UKD: 159.922.1:316.346.2:159.9-055.1-055.2](075.8)