KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kobiety, mężczyźni i płeć : debata w toku : praca zbiorowa / pod red. Mary Roth Walsh ; przedm. i oprac. nauk. wyd. polskiego Anna Titkow
    Warszawa Wydaw.Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2003 XI, 598 s. 26 cm.
   
Przekład z jęz. ang.    
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-7388-020-8

   
H.15245        UKD: 159.922.1:316.346.2:159.9-055.1-055.2](075.8)