KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kasiewicz, Stanisław ((1946- ).)

    Kapitał intelektualny : spojrzenie z perspektywy interesariuszy / / Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Monika Kicińska.
    Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. 287 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7484-022-6


Interesariusze.
Kapitał intelektualny.
Konkurencyjność (ekonomia).
Zarządzanie wiedzą.

   
E.70570   
S.92668   
T.10167   
S.93292   
TM.8312   
GW.6487        UKD: 658.1/.5:65.012.4:001.89](07)