KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stiglitz, Joseph E. ((1943- ).)

    Fair trade : szansa dla wszystkich / / Joseph E. Stiglitz, Andrew Charlton ; przekład Adam Szeworski. Wydanie pierwsze.

    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 283, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
    ISBN 83-01-14865-9     ISBN 978-83-01-14865-2


Handel międzynarodowy
Polityka handlowa
Rozwój gospodarczy
Wolny handel
Wolny handel

   
E.70572   
T.19381        UKD: 347.7:339.5]"1990/..."