KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar, modelowanie, symulacja / / pod red. Małgorzaty Rószkiewicz.
    Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, 2004. 213 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
    (Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; 533)
    (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ISSN 0867-7727 533)

Badania rynku.
Badania marketingowe
Badania marketingowe

   
E.70470        UKD: 339.13:658.8:658.012.12:303.425.7](061)