KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży / / pod red. Janusza Ł. Grzelaka, Marcina J. Sochockiego.
    Warszawa : "Sumus" : na zlec. Pracowni Profilaktyki Problemowej, 2001. 339, [1] s. ; 23 cm.
    ISBN 83-910965-0-5 (Sumus)


Narkomania

   
Z.108640        UKD: 316.346.3:613.8:343.97]-053.2(061):376-058.53(061)