KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Okrągły Stół : Podstolik Ekologiczny po 15 latach / / Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
    Warszawa : Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2004. 66 s. : il. ; 23 cm.
   
Materiały spotkania, które odbyło się 7 kwietnia 2004 r.

    ISBN 83-89495-70-8


Polityka ochrony środowiska

   
Z.108643        UKD: 502.13/.14(438)"1989/..."(061)