KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Proekologiczna reforma budżetu - przykład węgierski / / Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
    Warszawa : Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2004. 44 s. ; 24 cm.
   
Materiały informacyjne oparte na: "Necessity and possibilities of an eco-social budget reform : proposals for the 2004 state budget of Hungary".

    ISBN 83-89495-75-9


Polityka ochrony środowiska
Opłaty ekologiczne
Budżet

   
Z.108645        UKD: 502.13/.14:336.5:336.14](439)"1989/..."