KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ryńca, Mariusz.

    Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w latach 1945-1947 / / Mariusz Ryńca.
    Kraków : Historia Iagellonica, 2001. 116 s., [1] k. mapa złoż. : il., faks. ; 21 cm.
    ISBN 83-88737-60-0


Kościół katolicki
Kościół i państwo
Kościół katolicki
Kościoły wschodnie
Łemkowie
Łemkowie

   
Z.107979        UKD: 314.151.1:271.4:27-7:272:316.64](438)(=16)(=161.2)"1945/1947"