KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skarżyński, Mirosław ((1952- ).)

    Liczebniki w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny : (studium gniazd słowotwórczych) / / Mirosław Skarżyński.
    Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2000. 144 s. : wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-88737-00-7


Język polski
Język polski
Język polski

   
Z.107984        UKD: 811.162.1’367.6'374'366