KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych : materiały z XVII Konferencji Podlaskiej / / red. Michał Łesiów, Marek Olejnik.
    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. 245 s. : il. ; 24 cm.
   
Konferencja odbyła się 17-18 maja 2004 r. w Roskoszy koło Białej Podlaskiej.

    ISBN 83-227-2476-4


Nazwy geograficzne
Nazwy geograficzne
Nazwy geograficzne
Nazwy geograficzne
Nazwy terenowe
Regiony przygraniczne

   
Z.106888        UKD: 81'373.21(430:438:476:477]-04)(061)