KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Spendel, Zbigniew.

    Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej / / Zbigniew Spendel.
    Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 238 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2344)
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN 0208-6336 nr 2344)
    ISBN 83-226-1482-9


Psychologia
Świadomość.
Świadomość historyczna.

   
Z.106887   
WM.9529   
Pd.17867        UKD: 159.9.07:316.6](075.8)