KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kultura przyjemności : rozważania kulturoznawcze / / red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
    Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. 208 s. ; 24 cm.
    (Seria Kulturoznawstwo, ISSN 1733-9103 ; nr 2)
    (Kulturoznawstwo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 1733-9103 nr 2)
    ISBN 83-232-1503-0


Przyjemność.
Psychologia i antropologia.
Kultura
Cywilizacja

   
Z.106884   
H.15182        UKD: 316.7:130.2]"19/20"(082.1)