KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Ku Niepodległej : ścieżki polskie i francuskie 1795-1918 / pod red. Małgorzaty Willaume.
    Lublin : Wydaw.Uniw.Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 705 s., [1] k. fot. ; 24 cm.
   
Ind.

    ISBN 83-227-2378-4

   
H.15181        UKD: 94(438).06/.08(082.1)+012(438)"19/20"Sladkowski Wiesław