KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Ku Niepodległej : ścieżki polskie i francuskie 1795-1918 / / pod red. Małgorzaty Willaume.
    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. 705 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
   
Książka wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. Wiesława Śladkowskiego.

    ISBN 83-227-2378-4


Polacy
Polacy
Ruchy społeczne
Kwestia polska (1795-1918).
Polacy za granicą

   
H.15181        UKD: 94(438).06/.08(082.1)+012(438)"19/20"Sladkowski Wiesław