KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Statystyka i data mining w badaniach naukowych : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004.
    Kraków : StatSoft Polska, 2004. 124 s. : il. ; 24 cm.
    (Zastosowania Statystyki i Data Mining)
    (Zastosowania Statystyki i Data Mining)
   
Seminarium StatSoft, październik 2004.

    ISBN 83-88724-22-3


Nauka
Eksploracja danych
Statystyka

   
E.70594        UKD: 004.62:311:61:336](061)