KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Nowoczesne narzędzia gromadzenia, udostępniania i analizy danych: Statistica Data Miner i Sybase IQ : seminarium, Warszawa 2004 / / [Sybase Polska, StatSoft Polska].
    Kraków : StatSoft Polska, cop. 2004. 80 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-88724-20-7


STATISTICA (oprogramowanie)
Eksploracja danych

   
E.70595        UKD: 004.42:004.62](061)