KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa.T. 1,Telewizja i inne mass media w życiu dziecka - wyzwaniem dla edukacji medialnej / / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego.
    Białystok : Trans Humana, 2005. 346 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-89190-58-3     ISBN 83-89190-60-5


Mass media i dzieci.
Telewizja i dzieci.
Mass media w edukacji.

   
Z.107000   
H.33657        UKD: 316.77:316.346.3-053.2:372.831.677