KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Witkowska, Alina ((1928-2011).)

    Romantyzm / / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wyd. 8, dodr.

    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 742, [2] s. : il. ; 24 cm.
    (Wielka Historia Literatury Polskiej)
    (Wielka Historia Literatury Polskiej)
    ISBN 83-01-13848-3


Literatura polska
Romantyzm (literatura).

   
WM.5315   
WM.5316   
WM.5317   
WM.5318   
WM.5319   
WM.5320   
WM.5321   
WM.5322   
WM.5323   
WM.5314        UKD: 821.162.1(091)"1795/1830"