KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa.T. 2,Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego.
    Białystok : Trans Humana, 2005. 210, [1] s. : il. ; 21 cm.
    ISBN 83-89190-59-1     ISBN 83-89190-60-5


Dzieci i Internet.
Komputery i dzieci.
Mass media i dzieci.
Internet w edukacji.

   
Z.107001   
H.33658        UKD: 316.77:372.831.677:004.738.5:316.346.3-053.2