KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Drevesnye porody mira.T. 2,Filippiny i Âponiâ, Evropa, Severnaâ Amerika, Avstraliâ i Okeaniâ, Central'naâ Amerika i strany Karaibskogo bassejna / / perev. s ang. V. G. Dolgopolova ; pod red. G. I. Vorob'eva.
    Moskva : Lesnaâ Promyšlennost', 1982. 351, [1] s. : il. ; 23 cm.

Drewno.
Drzewa

   
Z.120007        UKD: 581.9(5)+581.9(4)+581.9(7/8)+581.9(93/97):582.091]=161.1