KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wiśniewski, Bernard ((nauki wojskowe).)

    Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych / / Bernard Wiśniewski, Robert Socha, Marek Gracz.
    Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2010. 128 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-60430-04-0


Zawody sportowe
Zawody sportowe
Zawody sportowe
Zawody sportowe

   
WF.8964        UKD: 351.75:342.72/.73:796