KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Quo vadit processus criminalis? : rzeczywistość i wyzwania / / redakcja naukowa Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy. Stan prawny na 31 grudnia 2020 r.

    Warszawa :Łódź : Wolters Kluwer ; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. 594 strony : ilustracje ; 25 cm.
    (Seria Monografie, ISSN 1897-4392)
    (Monografie - Wolters Kluwer Polska ISSN 1897-4392)
   
Z wprowadzenia na stronie 15: W dniach 18-18.09.2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się IX Zjazdu Katedr Postępowania Karnego.

    ISBN 978-83-8223-629-3     ISBN 978-83-8220-362-2


Postępowanie karne
Postępowanie karne
Postępowanie (prawo)

   
SA.25664