KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krzeska, Irena ((1923-).)

    Dziecko w szpitalu / / Irena Krzeska.
    Warszawa : Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich, 1963. 83 s. ; 20 cm.
    (Rady dla Matek)
   
Pd.18370        UKD: 614.2-053.2:159.922.7-056.74