KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krzeska, Irena ((1923-2008).)

    Dziecko w szpitalu / / Irena Krzeska.
    Warszawa : Państw. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1963. 83, [1] s. ; 20 cm.
    (Rady dla Matek)
    (Rady dla Matek)

Dzieci

   
Pd.18370        UKD: 614.2-053.2:159.922.7-056.74