KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawo własności przemysłowej : komentarz : Prawo własności przemysłowej (art. 120-327), Kodeks postępowania cywilnego (art. 87, 479) / / redaktor tomu Łukasz Żelechowski ; autorzy Agnieszka Antonowicz-Zahorska [i 12 pozostałych]. Stan prawny: sierpień 2021.

    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. XLIII, 1519 stron ; 25 cm.
    (Komentarze Prawa Prywatnego ; t. 8b)
    (Komentarze Prawa Prywatnego t. 8b)
   
Zawiera zmiany wynikające z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, które według stanu prawnego na sierpień 2021 r. mają wejść w życie 5.10.2021 r.

    ISBN 978-83-8235-226-9


Własność przemysłowa
Prawo cywilne

   
SA.25693