KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich (1939-1945) : wypisy prasy konspiracyjnej / / wyboru dokonał i oprac. Karol Sacewicz.
    Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. 421 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7299-412-9


Propaganda antykomunistyczna
Prasa podziemna
Komuniści
Komunizm

   
H.15196        UKD: 329.15:316.334.3](438)"1939/1945"(093)