KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej / / pod red. Krystiana Heffnera.
    Warszawa : PAN. KPZK, 2004. 240 s. : mapy, wykr. ; 21 cm.
    (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 212)
    (Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3493 z. 212)
    ISBN


Regionalizacja ekonomiczna

   
Z.108545        UKD: 332.14:352/353:314.15](438:4-67)"1989/..."