KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie / / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ryszarda Zięby przy współpracy Justyny Zając ; Fundacja Studiów Międzynarodowych.
    Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2004. 591 s. : tab. ; 24 cm.
   
Pokłosie konf. nauk., Kraków 19-21 września 2003.

    ISBN 83-7383-109-6


Współpraca międzynarodowa
Stosunki międzynarodowe
Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna (Unia Europejska)

   
CDE.1401   
H.15154   
WM.5145   
WM.5146        UKD: 339.92:001.83:327.56/.57:341.232](4)(061)