KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Brzustowicz, Grzegorz Jacek ((1964- ).)

    Z przeszłości domeny państwowej w Bierzwniku od XVI do połowy XX wieku / / Grzegorz Jacek Brzustowicz.
    Choszczno : ASz - Artur Szuba, cop. 2001. 92, [2] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-915551-0-0

   
H.15904        UKD: 94(438).03/.082Bierzwnik:929.5(=112.2)]"15/19":821.162.1-3:821.112.2-3:398.2