KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Ojciec Święty Jan Paweł II Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , 15 XII 2001 r. = Joannes Paulus Papa II Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Varsaviensis Cardinalis Stephani Wyszyński / / [red. Henryk Cz. Podolski ; tł. tekstów Leonardo Salvadori ; zdj. Arturo Mari, Ryszard Rzepecki].
    Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002. 43 s., [13] s. fot. ; 21 cm.
    ISBN 83-7072-226-1


Doktorzy honoris causa

   
Z.108564        UKD: 272-732.2"1965/..."Jan Paweł II:[378.4:272:378.25](438) =131.1=162.1