KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gwiazdowska, Ewa

    Szczecińscy malarze i rysownicy w latach 1800-1945 / Ewa Gwiazdowska.
    Szczecin : [Stowarzyszenie Historyków Sztuki], [1999]. - S. 139-157 ; 23 cm.
   
Nadbitka z książki "Kultura i sztuka Szczecina w latach 1800-1945 : materiały seminarium Oddziału Szczecińskiego Stwarzyszenia Historyków Sztuki, 16-17 październik 1998" pod red. zesp. Marii Glińskiej i in.

   
Z.108579        UKD: 741/744.071+75.071](430)"18/19"