Opis

Puchnowski, Aleksander ((1903-1978).)

    Registratura kupiecka : jak przechowywać papiery i dokumenty / Aleksander Puchnowski.
    Wilno : nakładem Koła Komercjalistów przy Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Zawodowych, 1938. 35, [1] stron : ilustracje ; 25 cm.
    (Poradnik Kupca Detalisty)
    (Poradnik Kupca Detalisty)

Handel

      
EH.1546