KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Alī ibn Abī Tālib ((kalif ; ; około 600-661).)

    Sto sentencyj i apoftegmatów arabskich kalifa ‘Alī’go w parfrazie mamelucko-tureckiej : (Ms. Istanbul, Topkapī, B. 122) / / [oprac.] Ananiasz Zajączkowski ; Polska Akademia Nauk. Zakład Orientalistyki.
    Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. 80 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Orientalistyczne t. 19)
    (Prace Orientalistyczne ISSN 0079-4783 t. 19)
   
P.30181