KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jatczak, Dorota.

    Strategiczne aspekty walki z terroryzmem.Cz. 2,Narodowe podejście do walki z terroryzmem / / zespół pracowników: Dorota Jatczak, Małgorzata Szkodzińska, Stanisław Zarobny ; Departament Polityki Obronnej MON. Oddział Planowania Strategiczno-Obronnego.
    Warszawa : Departament Polityki Obronnej MON, 2004 40, [1] s. : il. ; 21 cm.

Bezpieczeństwo narodowe
Terroryzm

   
H.15570   
Z.107914        UKD: 327.56/.57:323.28:351.86](438:44:73)"2001/..."