KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Literatura włoska w toku : o wybranych współczesnych pisarzach Italii / / pod red. Hanny Serkowskiej.
    Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, cop. 2006. 226, [1] s. ; 21 cm.
    ISBN 83-04-04848-5


Literatura włoska
Pisarze włoscy

   
Z.107007        UKD: 821.131(091)"1945/..."(082.1)